Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK)

 

 

Het hebben van lichamelijke klachten hoort bij het normale leven. Heel vaak komen klachten voor zonder dat daar een specifieke ziekte aan ten grondslag ligt. En in de meeste gevallen gaan deze klachten vanzelf weer over. Als klachten steeds meer last geven, lang duren en er geen of onvoldoende verklaring wordt gevonden, spreken we van Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK). Voorbeelden van deze klachten zijn: buikpijn, spierpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, maag-darmklachten, duizeligheid, oorsuizen, spierzwakte of zelfs verlamming. 

 

Ondanks dat er geen verklaring wordt gevonden die de heftigheid van klachten onderschrijft is de klacht heel werkelijk en echt. Het is geen inbeelding en wordt daadwerkelijk gevoeld. Maar wat is er dan aan de hand?

 

Bij ALK is er sprake van een versterkte reactie en gevoeligheid tussen lichaam en geest.  Er is sprake van een verhoogde waakzaamheid van het centraal zenuwstelsel en deze beïnvloed en ontregeld het bewegend en voelend functioneren.

 

Het brein werkt zo dat deze je altijd wil beschermen als er gevaar dreigt. Dat doet hij door signalen naar je lichaam te sturen bijvoorbeeld in de vorm van pijn of vermoeidheid. Dit beschermend mechanisme van het brein maakt dat je je gedrag gaat aanpassen.  Bijvoorbeeld, je trekt je vinger terug uit het hete water of gaat rusten na een belastende activiteit.

 

In het geval van ALK reageert het brein vanuit overbescherming. Eigenlijk blijft het brein steeds een bepaalde mate van onveiligheid ervaren waardoor je lichaam langdurig in verhoogde staat van paraatheid verkeerd en niet toekomt aan het proces van herstel.  De verhoogde waakzaamheid van het brein maakt dat deze je wil beschermen/ waarschuwen zonder dat er (meer) sprake is van schade.

Factoren die een rol kunnen spelen in de overbescherming van het brein zijn: genetische kwetsbaarheid, overbelasting, trauma of ingrijpende gebeurtenis, hechting, sociale factoren/ steun, eerdere ervaringen,  ontsteking/ letsel of ziekte, stress, ongerustheid en angst. 

 

Om te kunnen onderzoeken welke factoren een rol spelen is het nodig te begrijpen dat er altijd een wisselwerking is tussen lichaam en geest. Daarom is het belangrijk een volledig beeld te krijgen van de klacht en te kijken naar de verschillende factoren die invloed hebben op de ernst en duur van de klacht. Naast het lichamelijk onderzoek kijken we samen naar gedachten, emoties, gedrag en sociale omgevingsfactoren. De volgende stap is te werken aan de behandeling. De behandeling richt zich op de factoren die invloed hebben op de instandhouding en/of verergering van de klacht met als doel het verbeteren van kwaliteit van leven en verminderen van de klachten.