Vergoeding en tarieven

 

Psychosomatische fysiotherapie wordt vergoed door verzekeringen afhankelijk van uw pakket. In de meeste gevallen wordt fysiotherapie vergoed vanuit de aanvullende verzekering, hiervoor betaalt u geen eigen risico. Bij vergoedingen uit de basis verzekering (bijv. bij een chronische indicatie) wél

Een zitting psychosomatische fysiotherapie duurt 30 minuten. Tijdens de intake wordt ruim de tijd voor je genomen (45 minuten+15 minuten administratietijd). Hiervoor worden 2 zittingen in rekening gebracht. 

 

Behandelingen die niet vergoed worden door uw verzekering zullen door mij in rekening gebracht worden. Wanneer u niet (voldoende) aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de volgende tarieven.

 

Intake, onderzoek, deelbehandeling:

€ 50

Zitting reguliere fysiotherapie:

€ 35

Zitting psychosomatische fysiotherapie:           

€ 45

 

Als een afspraak niet 24 uur van tevoren is afgezegd wordt deze bij u in rekening gebracht.

 

  • Bovenvermelde tarieven gelden voor behandelingen welke niet door uw zorgverzekeraar worden vergoed. Indien er met uw zorgverzekeraar een contract is afgesloten gelden voor de behandelingen die conform de polisvoorwaarden voor vergoeding in aanmerking komen, andere tarieven.
  • Chronische fysiotherapie en alle fysiotherapie voor personen tot 18 jaar, wordt volledig vergoed in de basisverzekering. Wel komen bij chronische fysiotherapie de eerste 20 behandelingen ten laste van uw aanvullende verzekering. Bent u niet aanvullend verzekerd; dan dient u deze eerste 20 sessies doorgaans zelf te betalen. 
  • Of fysiotherapie wèl dan wel niet chronisch is wordt niet bepaald door de arts of de fysiotherapeut, maar of de aandoening wel of niet staat vermeld in de zogenaamde "chronische lijst". Dit is een door het Ministerie van VWS opgestelde lijst die bepalend en bindend is. 
  • De aandoeningen die niet voorkomen op de eerder genoemde "chronische lijst" komen allen in aanmerking voor (gehele of gedeeltelijke) vergoeding uit de aanvullende verzekering. Natuurlijk dient u dan wel een aanvullende verzekering te hebben afgesloten.
  • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden van uw eigen zorgverzekering.
  • Alleen fysiotherapie vergoed uit de hoofdverzekering telt mee in het wettelijk bepaalde eigen risico. Fysiotherapie uit de aanvullende verzekering niet.